Lav et interview

Foto:Shure Brothers mikrofon, model 55s, Multi-Impedance "Small Unidyne" Dynamic fra 1951

Shure Brothers mikrofon, model 55s, Multi-Impedance "Small Unidyne" Dynamic fra 1951

Foto: Holger Ellgaard

Tips & gode råd

Af Lars Mørch, Folkemuseet

Kender du en spændende person der har gode historier at fortælle ?

Lav et interview - det behøver ikke være svært !

Forberedelse

Tjek altid udstyret. Kamera – mikrofon – batterier. Undersøg om alt fungerer.

Lav evt. lidt research på den person du skal interviewe og emnet der skal undersøges.

Interviewet

Forbered en række spørgsmål

  • Hvad vil du vide, Hvor vil du hen?
  • Få personens data
  • Afgræns emnet – så det ikke løber løbsk
  • Lav en tidsmæssig deadline. Eksempelvis en halv time

Interviewteknik

Stil altid åbne spørgsmål: Hvad, hvem, hvornår, hvorfor osv.

Optager du interviewet, så husk at tie stille når den interviewede taler. Nik i stedet for at sige nå, ja osv. Oplys interviewpersonen om din teknik. 

  • Klassisk interview: Stil hv-spørgsmål og lad personen tale frit ud fra spørgsmålene.
  • Fortæl mig det hele – interviewet: den interviewede får lov til at fortælle sin historie i samtaleform
  • Følende interview: Er emnet følsomt, så kan det hjælpe med en mere omsorgsfuld tilgang. Gå langsomt frem.

Redigering

Få interviewet redigeret med det samme ellers bliver det sikkert aldrig gjort. Kom ind til kernen og gem kun det vigtigste.

Arkivering

Sørg for at brænde interviewet over på en DVD og gem teksten eksternt

Denne side er tilføjet af Louise Engberg den 14/03/2010.

If you're already a registered user of this site, please login using the form on the left-hand side of this page.